Peynir ağzınızdaki asit seviyesini düşürerek plak oluşumunu engellemektedir. - Cheese Effect! Cheese can prevent plaque formation by lowering the acid level in your mouth. #cheese #prevent #plaque #acid #level #health #caries #beauty #healthcare #tooth #teeth #smile #dentist #dent #dişhekimi #peynir #dişplağı #sağlık #çürük #diştaşı #bakım #promdedentalclinic #ankara