Diş koruyucu plak, dişlerinize oturan, darbeyi emen, çoğu zaman hafif esnek yapıda olan bir aparattır. Spor veya benzeri aktiviteler yaparken yüze gelebilecek darbelere karşı dişleri korumak amacıyla kullanıldığı gibi aynı zamanda çene problemi, diş gıcırdatması veya horlama gibi durumları tedavi etmek için de koruyucu plaklardan faydalanılmaktadır. — Mouthguard is a semi-flexible device that fits over your teeth and absorbs the force of impact. During playing sports or physical activities, mouthguard is used to protect the teeth from dental injuries as well as to treat temporomandibular joint disease, bruxism or snoring.#mouthguard #teeth #tooth #absorbimpact #sport #activities #protect #dentalinjury #temporomandibularjoint #bruxism #snoring #healthcare #dentist #dent #dişhekimi #koruyucuplak #spor #aktivite #dişgıcırdatma #horlama #sağlık #bakım #promdedentalclinic #ankara